Formy PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności,
  3. płatność za pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: PL 46 1140 1081 0000 2311 7200 1016 (mBank S.A.) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności u kuriera.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.